ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

call

ข่าวสาร อบต.นาสะไม : กิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2567โครงการจัดตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัยทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567โครงการตรวจน้ำตาลในเลือดโครงการสูงวัย ใจเกินร้อย ตำบลนาสะไมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2565>> วิสัยทัศน์ : อบต.นาสะไม "พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิการ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดี"

ประกาศ อบต.นาสะไม เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2568

1714537866706

1714537871069

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ egp

noGift3

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ราคากลาง
  4. รายงานทางการเงิน
next
prev

กิจกรรม / ผลงาน

ดูทั้งหมด +

vat2567

ประชาสัมพันธ์

โครงการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด