อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กองช่าง

ผอ.ชาง1

(นายวิชัย     บริสุทธื์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

( นายปรมินทร์  สิริโสภณวัฒนา )
นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะโสม )
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

( นายพงษ์พัฒน์   ดีไว )
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/