ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กองช่าง

ผอ.ชาง1

(นายวิชัย     บริสุทธื์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

( นายปรมินทร์  สิริโสภณวัฒนา )
นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะโสม )
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

( นายพงษ์พัฒน์   ดีไว )
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/