ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กิจกรรม

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 1 0

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 2 0

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 3 0

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 4 0

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 5 0

LINE ALBUM รปพระบรมฉายาลกษณ 240531 6 0

หน้าที่ 1 จาก 3

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/