ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

โครงการสูงวัย ใจเกินร้อย ตำบลนาสะไม

S 5677119

โครงการสูงวัย ใจเกินร้อย ตำบลนาสะไม

S 5677114

S 5677114

S 5677124