ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ

 

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ  รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ  12 เดือน 

ขอเสนอผลคะแนนแบบการประเมินและรายงานข้อเท็จจริง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ  6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/