ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบหรือจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

ราายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

ขอเปิดเผยข้อมูงเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน