อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ita nasamai1

Uncategorised

การติดต่อ

ติดต่อ อบต.นาสะไม
ที่อยู่:
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม
อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
34130
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
โทร. 0-4586-3207
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
email : admin@nasamai-sao.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล

ลิงก์

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/