ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

อบต.นาสะไม ร่วมบูรณาการตั้งจุดคัดกรองโรค COVID-19 ณ จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ ตำบลนาสะไม

nasamai covid19 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ตั้งจุดคัดกรองโรค COVID-19 ให้ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ณ จุดตรวจสี่แยกบ้านนาไฮ ตำบลนาสะไม ระหว่างเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. โดยดำเนินการคัดกรองความเสี่ยง วัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำเรื่องการใส่ Mask 100% การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และการล้างมือบ่อยๆ จำนวนรถทั้งหมด 23 คัน จำนวนประชาชน 54 คน

nasamai covid19 2

cr. /สวท.อุบลราชธานี

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/