อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ita nasamai1

call

ข่าวสาร อบต.นาสะไม : โครงการตรวจน้ำตาลในเลือดโครงการสูงวัย ใจเกินร้อย ตำบลนาสะไมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2565โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ปี 2566โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566>> วิสัยทัศน์ : อบต.นาสะไม "พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผลผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิการ ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมดี"

head active

ดูทั้งหมด +

noGift3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 • (P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว ๑ เมตร ศก. ๐๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างเหมาเวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว ๑ เมตร ศก. ๐๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) จ้างเหมาเวทีการแสดงและเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (B0) จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๕ - บ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (15) จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (P0) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางท้องถิ่น อบ.ถ.133-08 สายใหม่เจริญ-เชื่อมเทศบาลพระเหลา หมู่ 7 บ้านใหม่เจริญ ตำบลนาสะไม -> คลิกอ่าน..

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สายพันธุ์ JN.1

covid v1
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธ์ JN.1
การแพร่ระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1 ซึ่งมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง 4 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN.1
1.ประชาชนระมัดระวัง เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
2.ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี
3.สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
4.ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากมีอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล นั้น
***สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมควบคุมโรค หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1422

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 4. รายงานทางการเงิน

vat2567

ประชาสัมพันธ์

โครงการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติด

แผนที่ตำบลนาสะไม

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/

© สงวนลิขสิทธิ์ 2567 โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130.