ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.และพนักงานร่วมกับชาวบ้าน ฟื้นฟูสภาพป่าคำเดือยไก่ ตำบลนาสะไม