อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบหรือจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

ราายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

ขอเปิดเผยข้อมูงเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/