อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

คณะผู้บริหาร

นายก_อบต.jpg 

(นายประสิทธิ์     โทบุตร )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                                                      082-4026755

รอง 1

( นายมงคล    เสนาะพิณ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

083-3762065

 

รอง 2

( นายสุบัน      คำโกน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

084-2061488

 

เลขานการ นายก อบต

(นายวิมาน    สีทาป )
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

085-0926445

 

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/