อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

covid190

กองช่าง

ว่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

( นายปรมินทร์  สิริโสภณวัฒนา )
นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายศักดิ์สิทธิ์  จันทะโสม )
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

( นายพงษ์พัฒน์   ดีไว )
ผู้ช่วยนายช่างโยธา