อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

ประชาสัมพันธ์

logo egp1

[ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ]

logo activity

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ราคากลาง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. รายงานทางการเงิน
next
prev

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7สายบ้านนายดอน เครือคำ ถึงบ้านนายบุญมาก ทองพิมพ์

แผนที่ตำบลนาสะไม