ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านใหม่เจริญ - บ้านสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด คลิ๊ก