ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดง - ตำบลไหล่ทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านรายละเอียด คลิ๊ก