ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม บ้านนาไฮ หมู่ที่ 2 ถนนหมายเลข 2134 ตระการฯ-พนา ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 0-4542-9561 saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th

head logoJD

ita nasamai1

กิจกรรม

731362

การรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน อบต.นาสะไม นำโดย นายประสิทธิ์ โทบุตร นายกอบต.นาสะไม กำนัน ผญบ. ส.อบต. อสม. ครู ศพด. ครูสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 60 คน ทอ.ตระการพืชผล ให้ความรู้กระบวนการขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือน เพื่อขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมเป้าหมายทุกครัวเรือน ตามนโยบายกรม สถ. กระทรวงมหาดไทย

731359

731360

731361

731363

หน้าที่ 1 จาก 3

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban-nasamai-sao@lgo.mail.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/