อบต.นาสะไม ถนนตระการ-พนา หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0-4542-9561 admin@nasamai-sao.go.th

head logoJD

จ้างทำสำเนารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?

ข่าวสารล่าสุด

facebook อบต.

ติดต่อเรา

logo small
หมู่ที่ 2
ถนนตระการ - พนา
ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทร. 0-4542-9561
email : saraban@nasamai-sao.go.th
email : admin@nasamai-sao.go.th

http://www.nasamai-sao.go.th
Facebook :

https://www.facebook.com/nasamaiubon/